dosa dosa besar dalam islam, Alquran

dosa dosa besar dalam pandangan islam. seorang manusia tentulah kita akan berusaha untuk menjadi insan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, menjadikan langkah kita menuju Ridho-nya, Insha Allah. Dosa adalah hal yang menghalangi kita untuk mendapatkannya. berbuat maksiat dan melakukan perbuatan yang dilarangan tentunya mendatangkan murka dari Allah. Terutama dalam hal dosa besar.


tentang dosa besar dalam islam, hukumnya

dosa besar dalam islam

apa itu dosa besar ?

Pengertian dosa besar adalah Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, yang dimaksud dosa besar adalah setiap dosa yang diancam neraka, terkena laknat, dimurkai atau dikenai siksa.

Jadi dosa besar termasuk maksiat dan suatu keharaman. Jika dosa tersebut diberi ancaman akhirat dan dikenai hukuman had di dunia, itulah yang disebut dosa besar (al kabair). Sedangkan jika tidak diberi siksa dan ancaman, maka termasuk dalam dosa kecil (ash shogoir). Adapun jika suatu dosa tidak mendapatkan ancaman atau hukuman seperti di atas, tidak termasuk al kabair, namun masuk dalam dosa kecil.

udstadz yusuf mansur mengelompokkan 10 dosa besar. Dosa besar pada dasarnya tidak dibatasi oleh jumlah tertentu, dosa besar hanya berkaitan dengan tingkatan dari segi hukumannya.Menurut Alquran ada beberapa dosa yang dapat di kategorikan sebagai dosa-dosa besar,

diantaranya :

- Syirik Menyekutukan Allah azza wajallah 

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya". (An Nisaa: 48).

Dan Allah  berfirman:

"Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga". (Al Maidah: 72)

-Berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah azza wajallah

"Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir"
.(Yusuf: 87).

-Merasa aman dari ancaman Allah azza wajallah

"Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi." (Al A'raaf: 99)

-Berbuat durhaka kepada kedua orang tua.

"Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka". (Maryam: 32).

-Membunuh.

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya". (An Nisaa: 93).

-Menuduh wanita baik-baik berbuat zina.

"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar". (An Nuur: 23)

-Memakan riba.

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila". (Al Baqarah: 275)

-Lari dari medan pertempuran.

Maksudnya, saat kaum Muslimin diserang oleh musuh mereka, dan kaum Muslimin maju mempertahankan diri dari serangan musuh itu, kemudian ada seseorang individu Muslim yang melarikan diri dari pertempuran itu.

Allah  berfirman :
"Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya". (Al Anfaal: 16)

-Memakan harta anak yatim.

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)". (An Nisaa: 10)

-Berbuat zina.

"Barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu".
(Al Furqaan: 68-69

Dalam hal bertaubat kepada Allah Subhana wa ta'la, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, kecuali dosa syrik yaitu mempersekutukan Allah. tata cara taubat kepada Allah haruslah dengan taubat Nashuha dan beryakinan untuk tidak melakukannya lagi.

demikian pembahasan mengenai macam-macam dosa-dosa besar dalam islam .wallahu A'lam

refenrensi :
-http://rumaysho.com/qolbu/apa-itu-dosa-besar-6253
-https://id-id.facebook.com/wisatahati.ustadzyusufmansur/posts/554719814598602

Punya adik ? Jangan di klik ya !!,
Previous
Next Post »

silahkan berkomentar :
* Gunakan bahasa yang baik dan benar
* dilarang keras menyinggung Suku Agama, Ras dan Antar golongan
* Tidak untuk spam, link aktif, dan iklan produk
* berkomentar relevan dengan artikel yang di bahas
* komentar di moderasi penuh oleh admin
EmoticonEmoticon