kumpulan hadits sahih bukhari online lengkap

kumpulan hadits sahih bukhari online lengkap. kitab shahih Bukhari merupakan kitab (buku) koleksi hadits yang disusun oleh Imam Bukhari atau nama lengkap beliau :  Abu abdillah Muhammad bin Ismail bin Al-Mughirah al-ja'fai. yang hidup antara 194 hingga 256 hijriah.

ada beberapa penamaan tentang kitab hadits imam bukhari, Sahih al-Bukhari, inilah nama ringkas yang popular baik di kalangan ulama maupun di tengah masyarakat umum. Terkadang disebut al-Jami’ alSahih}.

Iman bukhari menjelaskan bahwa masih banyak hadis-hadis sahih yang lain yang tidak disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih ini, sebagaimana diungkapkan sendiri oleh Imam Bukhari: “Saya menghafal seratus ribu hadis sahih”. Sebagaimana hal ini telah ditegaskan pula oleh al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Muqaddimah Fath al-Bary. Beliau juga berkata:

“لم أخرج هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر”.

Tidaklah saya cantumkan dalam kitab ini kecuali hadis-hadis sahih saja. Sementara itu, hadis-hadis sahih yang lain yang tidak saya cantumkan, lebih banyak lagi”

“ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحيح حتى لا يطول”.

“Saya tidak memasukkan suatu hadis dalam kitab saya Al-Jami’ kecuali hadis itu sahih”. Saya tidak cantumkan hadis sahih yang lain agar tidak panjang pembahasannya (kitab menjadi terlalu tebal)" 

Berikut daftar kitab yang ada didalam sahih bukhari :
 • Permulaan Wahyu
 • Iman
 • Ilmu
 • Wudlu
 • Mandi
 • Haid
 • Tayamum
 • Shalat
 • Waktu-waktu shalat
 • Adzan
 • Jum'at
 • Jenazah
 • Zakat
 • Hajji
 • Shaum
 • Shalat Tarawih
 • I'tikaf
 • Jual beli
 • Jual beli as-Salam
 • Asy-Syuf'ah
 • Al-Ijarah (sewa menyewa dan jasa)
 • Al-Hawalah (pengalihan hutang)
 • Al-Wakalah (perwakilan)
 • Al-Muzara'ah (pertanian)
 • Al-Musaqah (mengairi tanaman)
 • Mencari pinjaman dan melunasi hutang
 • Persengketan
 • Barang temuan
 • Perbuatan-perbuatan zhalim dan merampok
 • Asy-Syirkah (perserikatan usaha)
 • Gadai
 • Membebaskan budak
 • Hibah, keutamaannya dan anjuran melakukannya
 • Kesaksian
 • Perdamaian
 • Syarat-syarat
 • Washiyat
 • Jihad dan penjelajahan
 • Bagian seperlima
 • Jizyah
 • Permulaan penciptaan makhluq
 •  Hadits-hadits yang meriwayatkan tentang para Nabi
 • Perilaku budi pekerti yang terpuji
 • Peperangan
 • Tafsir Al Qur`an
 • Keutamaan Al Qur`an
 • Nikah
 • Talaq
 • Nafkah
 • Makanan
 • Aqiqah
 • Penyembelihan dan perburuan
 • Kurban
 • Minuman
 • Sakit
 • Pengobatan
 • Pakaian
 • Adab
 • Meminta Izin
 • Do`a
 • Hal-hal yang melunakkan hati
 • Qadar
 • Sumpah dan Nadzar
 • Kafarat sumpah
 • Fara`idl
 • Hukum hudud
 • Diyat
 • Meminta taubat orang-orang murtad dan para pembangkan serta memerangi mereka
 • keterpaksaan
 • siasat mengelak
 • Ta'bir
 • Fitnah
 • Hukum-hukum
 • mengharap/mengandai-andai
 • Khabar Ahad
 • Berpegang teguh terhadap kitab dan sunnah
 • Tauhid
demikian kumpulan hadits sahih bukhari online lengkap, semoga bermanfaat
Previous
Next Post »

silahkan berkomentar :
* Gunakan bahasa yang baik dan benar
* dilarang keras menyinggung Suku Agama, Ras dan Antar golongan
* Tidak untuk spam, link aktif, dan iklan produk
* berkomentar relevan dengan artikel yang di bahas
* komentar di moderasi penuh oleh admin
EmoticonEmoticon